Skip to content

SPOOR 2

Bij Activatiepunt wordt het re-integratietraject 2e spoor
van A tot Z opgepakt.


NEEM DIRECT CONTACT OP

BEWEGING & COACHING

Om de zieke medewerker uit zijn isolement te halen worden wekelijks activiteiten ondernomen. Activatiepunt zorgt daarbij voor activiteiten die daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de gemoedstoestand van de zieke, waardoor hij meer naar zijn eigen mogelijkheden om te werken gaat kijken.

Activatiepunt brengt mensen graag in beweging door middel van sport. Sport maakt immers positieve energie los. In het sportieve activatietraject wordt men na doorverwijzing van de arbo-arts één of twee keer per week aanwezig geacht in de sportschool van Actievatiepunt. Dit traject is geschikt voor mensen met fysieke, maar ook psychische beperkingen

Activatiepunt werkt met professionele coaches die als doel hebben het beste uit de werknemer te halen. De coach is er om te bepalen welke (verschillende) trajecten kunnen worden ingezet om het herstel te bevorderen. De coach onderhoudt bovendien intensief contact met de medewerker en houdt de stappen in het proces nauwkeurig bij.

Sporten (bewegingstherapeut)

Het sporttraject is geschikt voor medewerkers met psychische en/of fysieke beperkingen en vindt doorgaans één tot twee keer per week plaats. Uw medewerker wordt doorverwezen door de arbo-arts of arbeidsdeskundige. Die geeft daarbij aan wat de beperkingen van uw medewerker zijn, zodat de personal trainer daar in zijn oefeningen rekening mee kan houden. Indien de arts aangeeft dat er sprake is van een slecht eetpatroon kan een module voor voedingsadviezen worden opgesteld. De coaches van Activatiepunt helpen het eetpatroon aan te passen en met behulp van regelmatig sporten creëren ze samen met uw werknemer een gezonde levensstijl.

Inspiratie en energie 
Activatiepunt is gelegen in een rustige en veilige omgeving: een plek waar zieke medewerkers samen met de Activatiecoach inspiratie, energie en lichaamsbeweging op kunnen doen. Dit samen vormt vaak de juiste impuls om er weer tegenaan te gaan.

Personal/ mental coaching

Personal coaching
De coaches van Activatiepunt hebben als doel de beperkingen van de zieke medewerker snel en fijn op te lossen. De coach is er om te bepalen welke trajecten kunnen worden bewandeld en om de stappen in het proces bij te houden en te noteren.

Mental coaching
Het niet praten over de gemoedstoestand waarin de zieke zich bevindt vormt vaak al de helft van het probleem. Door middel van intensieve praatsessies met een deskundige krijgt de werknemer steeds meer ruimte in zijn hoofd en kan er uiteindelijk worden gezocht naar een haalbare oplossing. De rustige omgeving waarin het Activatiepunt zich bevindt en de vele mogelijkheden die deze locatie met zich meebrengt, dragen bij aan het herstel.

Taal- en sollicitatiebegeleiding

Taalmaatjes
De taalsessies hebben als doel dat de medewerker beter om leert gaan met de Nederlands taal, zodat de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Wekelijks wordt er in groepsverband Nederlands gesproken. Er vinden praatsessies plaats over wat de deelnemers verwachten van hun toekomst en waar zij zichzelf zien over ongeveer tien jaar.

Sollicitatiebegeleiding
Om de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, helpt Activatiepunt haar cliënten met het verbeteren van hun sollicitatievaardigheden. Het oefenen van brieven, maar ook het reageren op vacatures behoort tot dit traject.

ONZE KLANTEN

Kok
JG
Alem
Nivo
Stern
Rustman-1
Interboor
Activatiepunt_Arboz_Logo
Activatiepunt_BroekhuisLogo
Activatiepunt_MasterArbo_Logo
Activatiepunt_Ploeger_Logo
Activatiepunt_Zideris_Logo

Previous
Next