Skip to content

Welkom op de website van

ACTIVATIEPUNT

Het UWV vraagt steeds meer van de werkgever als het aankomt op het activeren van verzuimende werknemers. De activatietrajecten van Activatiepunt zijn bij uitstek de manier om uw zieke medewerker terug te kunnen laten keren op de arbeidsmarkt. Indien dit niet lukt, legt Activatiepunt dit middels een waterdicht dossier uit. 


NEEM DIRECT CONTACT OP


LEES MEER OVER SPOOR 2

Werkfit MAKEN
+ NAAR WERK-TRAJECT (UWV)

Als je door ziekte of arbeidsongeschiktheid langere tijd niet hebt gewerkt, kan de stap om weer te gaan solliciteren groot zijn. Alleen al het idee om weer te gaan werken kan beklemmend voelen. Je kunt er in dat geval voor kiezen om een Werkfit maken-traject bij het UWV aan te vragen; een re-integratietraject om jezelf weer klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Activatiepunt kan je bijstaan in dit traject.  

Werkfit maken is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van het UWV ontvangen.

Het traject wordt volledig afgestemd op jouw behoeftes. Er wordt in elk geval gewerkt aan drie kerncompetenties:

– het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit;
– het in beeld brengen van je arbeidsmarktpositie;
– het versterken van je werknemersvaardigheden.

Uiteindelijk gaan we er met jou voor zorgen dat je ritme en structuur in je leven terugkrijgt, nieuwe kansen creëert, eigenwaarde opbouwt en vertrouwen krijgt in de toekomst. Na het Werkfit maken-traject kan een Naar werk-traject gevolgd worden.

SPOOR 2 (UWV)

Een nieuwe baan bij een andere werkgever is een mooie kans voor jou als werknemer. Re-integratie 2e spoor is dan al gauw het begin van een nieuw (werk)leven.

Ben je klaar om op zoek te gaan naar een baan, maar weet je niet hoe je het aan moet pakken? Dan is een Naar werk-traject van het UWV een goede optie. Een reïntegratie adviseur van Activatiepunt begeleidt je bij het vinden van vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. We kunnen in ons uitgebreide netwerk ook op zoek gaan naar werkgevers die een functie ter beschikking hebben of er een kunnen creëren die bij jou past. Het doel is het vinden van nieuw en duurzaam werk waar je in kunt groeien. 

Onze persoonlijke aanpak en brede perspectief bieden voor jou als werknemer genoeg kansen om weer aan de slag te gaan. 


LEES MEER OVER SPOOR 2


NEEM DIRECT CONTACT OP

WERKWIJZE

‘De meesten zijn na een paar sessies klaar om het werk weer (langzaam) op te pakken.’

Eén van de activatiecoaches bespreekt met uw medewerker welke activiteit voor hem of haar geschikt is en in welke hoeveelheid hij een bezoek aan Activatiepunt mag brengen. De mogelijkheid bestaat om uw medewerker één of twee keer per week te laten komen. In weeklijsten worden de dagelijkse activiteiten opgenomen die uw medewerker na overleg zelf op gaat pakken. De meesten zijn na een paar sessies klaar om het werk weer (langzaam) op te pakken. In overleg met de bedrijfsarts of arbeids- deskundige wordt bekeken op welke manier het traject kan worden afgerond.

De activatietrajecten hebben een duur van twaalf weken. Die periode kan verlengd worden wanneer dit wenselijk is. Als uw werknemer zich beter meldt voordat het traject is afgerond, dan stopt het traject en betaalt u automatisch minder.


Lees meer over activatiepunt

Psychische interventie

Een psychische interventie heeft pas zin, als de achterliggende problematiek duidelijk is. Een goede psychologische consultatie met diagnose is de eerste stap.  

Re-integratie van uw medewerker
Het belangrijkste doel van een begeleiding is het komen tot herstel. Dit betekent uiteraard ook herstel met betrekking tot werkzaamheden van een medewerker.

Onze behandelaars bekijken of een medewerker de reguliere activiteiten op het werk, al dan niet deels, kan uitvoeren. Hierbij kijken we samen naar de belastbaarheid en de daarbij behorende mogelijkheden. Uiteraard in samenspraak met de werknemer en arbodienst/arts.
Het geheel vatten we samen in een heldere rapportage, waarbij medische, vertrouwelijke informatie vanzelfsprekend buiten beschouwing blijft.


Lees meer over activatiepunt

Breed perspectief

Waarom Activatiepunt?

Activatiepunt bekijkt verzuim vanuit een breder perspectief dan ziek zijn en beter worden en kan elke organisatie de juiste ondersteuning bieden. Met een hands-on mentaliteit en de juiste mensen biedt Activatiepunt werknemers de juiste zorg om (weer) optimaal te kunnen functioneren. Direct vanaf de het intakegesprek wordt gekeken naar oplossingen en manieren om actie te ondernemen. Onder andere fysiotherapie, bewegingstherapie, mental- en personal coaching en arbeidsdeskundigen worden ingezet om de vitaliteit en de fysieke of mentale gesteldheid van de zieke te verbeteren.

Meer energie
Meer in balans
Meer mogelijkheden

SAMEN ACTIEF WERKEN AAN RE-INTEGRATIE

Bij Activatiepunt

Heeft u vragen over één van onze activatietrajecten of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op of kom eens langs op onze locatie in Zeist. 

Contact

Waarom Activatiepunt?